Tyjemy nie dlatego, że dużo jemy, ale od produktów złej jakości